Visualització de fotografies sense identificació de conductor

Només per expedients de denúncies en que s'ha tingut coneixement de la infracció per mitjans de captació (radar, fotovermell i càmeres d'accés)